Στοιχεία

  • ΕΠΩΝΥΜΙΑLYKTOS MANAGEMENT Α.Ε.
  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • Α.Φ.Μ.800688271
  • Δ.Ο.Υ.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣ. ΑΜΑΛΙΑΣ 44
  • ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ105 58
  • ΠΟΛΗΑΘΗΝΑ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ210 3237007
  • ΦΑΞ210 3316007
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ136482801000